FacebookKênh hài Tôi giải trí

Mẹo: Nhấn 'J' và 'K' để xem nhanh các bài đăng. Sử dụng phím tắt!
 • Ức chế

  2 985

  Ức chế

Phím tắt trên bàn phím

 • R - ngẫu nhiên
 • C - bình luận
 • H - chán
 • J - bài sau
 • K - bài trước
 • L - thích

Nhấn vào một nơi bất kỳ để đóng lại